کتاب " مکان و مکان سازی در قلمرو عمومی خوب شهر" منتشر شد
این نوشتار سعی کرده تا معیارهایی را بهترین قلمرو عمومی شهر و مکان های متشکله آن معرفی کند.

 
Alternate Text

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، این کتاب شامل هفت فصل می باشد. فصل اول مقدمات:توضیح برخی موضوعات که آشنایی با آنها ضرورت آغاز بحث است، فصل دوم تاملاتی در باب مکان و ادراک: توضیح اصلی ترین مفهوم و عنصر تشکیل دهنده قلمرو عمومی شهر، فصل سوم قلمرو عمومی شهر و مصادیق آن: تعریف قلمرو عمومی شهر و معرفی مصادیق (با اجزاء) قلمرو عمومی شهر، فصل چهارم تبیین ساخت های حیات انسان و نیاز های ما به ازای آن ها: معرفی ساخت‌های حیاتی انسان و نیازهای ما به ازای هر ساخت، فصل پنجم نیازهای اساسی انسان در قلمرو عمومی شهر: ذکر نیازهای انسان در قلمرو عمومی شهر، فصل ششم اجزای مکان و اصول مکان سازی: اجزا مکان (اجزاء اولیه و کمی)؛ ادراکات انسان از مکان به عنوان اجزاء ثانویه و معرفی اصولی برای حلقه مکان های مطلوب در شهر و  فصل آخر نتایج و توصیه های حاصل از تحقیق  است.

کتاب "مکان و مکان سازی در قلمرو عمومی خوب شهر" تالیف محمد نقی زاده به شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۹۰۰۰ تومان توسط ناشر سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به چاپ رسیده است.

علاقه مندان برای تهیه این اثر می توانند به فروشگاه سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به آدرس تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهار راه وليعصر- فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاد دانشگاهي مراجعه نموده و یا با شماره تلفن : 02166487625تماس حاصل نمایند