آدرس واحد: اردبيل-خیابان ساحلی، نرسیده به میدان پانزده خرداد، روبروی اداره بهزیستی شهرستان اردبیل – پلاک 11 – کدپستی 5613643151
تلفن واحد: 04533749501
آدرس فروشگاه: اردبيل- خيابان دانشگاه- بالاتر از دانشگاه محقق اردبیلی-نمایشگاه و کتابفروشی جهاددانشگاهی اردبیل
شماره فروشگاه: 04533233714