مشخصات کتاب

خودتوسعه ای رهبران سازمانی
خودتوسعه ای رهبران سازمانی
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: خدایار ابیلی فاطمه نارنجی – کبری خباره – ابراهیم مزاری
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 500
شابک: 9786004601689
سال نشر: 1397
تعداد صفحه: 88
قیمت: 100000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

معرفی کتاب