» گزارش اجمالی جشنواره پایان نامه سال دانشجویی
امروز یکشنبه 12 آذر 1402

  فرآيند برگزاري پانزدهمين دوره پايان نامه سال دانشجويي

      فعاليت‌هاي علمي در سطح دانشگاه‌ها، يكي از مهمترين ملاك‌ها در سنجش ميزان دستاوردهاي علمي دانشگاه‌ها است؛ لذا ارج گذاري و تقدير از فعاليت‌هاي تحقيقاتي، علمي و پژوهشي به منظور بهره‌مندي هر چه بيشتر جامعه از انديشه‌ها، آموخته‌ها و آثار دانشجويي و ايجاد زمينه براي بروز خلاقيت‌هاي علمي و پژوهشي دانشجويان از اهداف مهم نهادهاي فرهنگي كشور به ويژه جهاد دانشگاهي است.

     سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي در جهت تحقق اين اهداف، فعاليت‌هاي گسترده‌اي در زمينه حمايت از پژوهش‌ها و تحقيقات دانشجويي انجام داده است كه يكي از طرح‌هاي اين سازمان برگزاري « جشنواره پايان نامه سال دانشجويي» است.

     بدون شك فعاليت‌هاي فرهنگي و گرفتن نتايج آن نيازمند يك پروسه زماني طولاني مدت است. اما در نهايت مي‌توان از آن به عنوان يك سرمايه فرهنگي ماندگار ياد كرد به نحوي كه تأثير آن تا مدتها ادامه مي يابد و اين مهم جز با مساعدت و همياري اساتيد، فارغ‌التحصيلان، دانشجويان، سازمان‌ها و نهادهاي علمي امكان پذير نمي‌باشد.

     لازم است از ، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، ، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان جهاددانشگاهي، دانشگاه آزاد اسلامي و معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز به عنوان حاميان اين جشنواره تشكر و قدرداني كنيم.

    در دوره پانزدهم مانند دو دوره قبل گروه علوم ديني (اهداي نشان شيخ بهايي) به صورت يك گروه مستقل در كنار ساير گروه‌هاي اصلي قرار گرفته است كه اين امر به دليل اهميت موضوع و تاكيد نهاد محترم نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها براي ارتقاء مباحث ديني صورت گرفت. دبيرخانه پانزدهمين دوره پايان نامه سال دانشجويي و يازدهمين دوره پژوهش برتر دانشجويي، در  بهمن ماه سال 1390 با انتشار فراخوان از فارغ التحصيلاني كه در سال هاي 1388، 1389 و 1390 پايان نامه و پژوهش خود را گردآوري و تدوين كرده اند، جهت ارائه آثار خود دعوت كرد و اين آثار رسيده به سه بخش تقسيم شدند كه شامل موارد زير مي باشد.

 

بخش‌هاي جشنواره:

1-   بخش اصلي: در اين بخش از فارغ التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه ها و حوزه‌هاي علميه كشور در تمامي رشته‌ها و گروه‌هاي آموزشي: فني و مهندسي، پزشكي و دامپزشكي، علوم انساني و اجتماعي، علوم پايه، كشاورزي و منابع طبيعي، هنر و معماري و علوم ديني طبقه بندي شدند.

شرايط شركت در اين فراخوان شامل ارائه گواهي از دانشگاه محل تحصيل مبني بر تأييد تاريخ دفاع و نمره پايان نامه، تكميل و ارسال فرم درخواست به همراه يك نسخه از پايان نامه يا پژوهش بوده است.

2-   بخش ويژه:  در اين بخش پايان نامه ها با موضوعات کارآفريني و اشتغال و جهاد اقتصادي ]با عنايت به نام‌گذاري سال  1390 به اين نام از سوي مقام معظم رهبري[ و گردشگري با محورهاي بازاريابي و تبليغات گردشگري با تاکيد بر بازارهاي هدف، مديريت خدمات و تسهيلات گردشگري، ارتقاي کيفيت خدمات گردشگري، شناسايي و معرفي توانمندي‌ها و فرصت‌هاي سرمايه گذاري گردشگري مورد ارزيابي قرار گرفت.

3-   بخش جنبي: با توجه به جايگاه ويژه پژوهشي و تحقيقات در كشور، دبيرخانه پانزدهمين دوره پايان نامه سال دانشجويي، علاوه بر فراخوان پايان نامه‌هاي دانشجويي، تمامي پژوهش‌ها و تحقيقات انجام شده در گروه اصلي را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.

البته پژوهش‌هايي در اين دبيرخانه پذيرفته مي‌شوند كه زير نظر اساتيد دانشگاه و يا به سفارش نهاد يا موسسات (به صورت كارفرما) انجام شده باشد و حسن انجام كار به تاييد استاد راهنما يا كارفرما رسيده باشد در ضمن يادآور مي‌شود پايان نامه‌هاي دوره كارشناسي نيز به عنوان فعاليت پژوهشي در اين بخش گنجانده شده و مورد ارزيابي قرار گرفته است.

 

اقدامات اجرايي:

     به منظور برگزاري پانزدهمين دوره پايان نامه سال دانشجويي و يازدهمين دوره پژوهش برتر دانشجويي، دبيرخانه اين جشنواره در بهمن ماه سال 1390 با انتشار آگهي فراخوان در مطبوعات، پخش تيزر تبليغاتي، زيرنويس در سه شبكه تلويزيوني، چاپ تراكت و پوستر به تعداد 5000 نسخه و ارسال آن به تمامي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و دانشگاه‌ آزاد اسلامي و درج خبر در سايت سازمان انتشارات و ديگر پايگاههاي اطلاع‌رساني، همچنين در برخي از روزنامه هاي كثير الانتشار آغاز به كار كرد.

 

جمع‌آوري و طبقه بندي آثار:

     در پاسخ به فراخوان اين جشنواره دربخش اصلي 469 پايان نامه، در بخش جنبي 31 عنوان پژوهش دانشجويي و در بخش ويژه 32 عنوان پايان نامه به دبيرخانه ارسال شد. اين آثار پس از ثبت مشخصات و بررسي اوليه و حذف مواردي كه فاقد شرايط و معيارهاي اعلام شده بودند، به تناسب رشته تحصيلي و موضوع در بخش‌ها و حوزه‌هاي علمي دسته بندي شدند كه در بخش اصلي 18  اثر به گروه علوم پزشكي دامپزشكي، 75 اثر به گروه فني  مهندسي،  42 اثر به گروه علوم پايه، 37 اثر به گروه كشاورزي  منابع طبيعي، 17 اثر به گروه هنر- معماري و 241 اثر به گروه علوم انساني تعلق دارد. آثار برتر طي دو مرحله داوري انتخاب مي‌شود كه در اين دوره جشنواره پايان نامه سال دانشجويي و پژوهش برتر دانشجويي  18 اثر برگزيده و 36 اثر تقديري خواهيم داشت.

  

اهداي نشان ويژه شيخ بهايي از سوي معاونت پژوهشي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها به پايان نامه هاي برتر ديني

اداره پايان نامه هاي دانشجويي معاونت پژوهشي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها به عنوان يکي از حاميان جشنواره پايان نامه برتر دانشجويي، در بخش ويژه، نشان علمي علامه شيخ بهايي را جهت تجليل از عالم رباني شيخ بهايي و تشويق دانشجويان به استفاده از روش هاي علمي در تأليف پايان نامه‌هاي ديني به پايان نامه هاي برتر ديني اهدا مي کند. اين معاونت به منظور بهره گيري از نظريات و تجربه‌هاي اساتيد و دانشجويان، و به عنوان يك راهبرد حمايت از پايان‌نامه‌هاي ديني را در دستور قرار داده است.

 

آثار رسيده در پانزدهمين دوره پايان نامه سال دانشجويي

از مجموع 532  اثر رسيده به دبيرخانه جشنواره، گروه علوم انساني و اجتماعي ] با احتساب برخي موضوعات بخش ويژ  [با 3/45 درصد آثار رسيده رتبه اول را از نظر حجم آثار كسب كرده است. گستردگي و تنوع رشته‌هاي علوم انساني از يكسو و تعداد زياد دانشجويان اين گروه آموزشي مي‌تواند يكي از علل مهم اين فراواني باشد.

     جنسيت: در دوره گذشته 58 درصد آثار رسيده به مردان و42  درصد آثار رسيده به زنان تعلق داشت در اين دوره 52 درصد آثار به مردان و 48 درصد به زنان اختصاص دارد.

مقطع تحصيلي:

     در دوره گذشته، به لحاظ مقطع تحصيلي 77 درصد آثار در دوره كارشناسي ارشد و 23 درصد در مقطع دكتري ارائه شده‌اند. در اين دوره 3 درصد كارشناسي، 85 درصد به كارشناسي ارشد و 12 درصد در مقطع دكتري شركت كرده اند. نكته قابل توجه، درصد بالاي شركت كنندگان در مقطع كارشناسي ارشد است كه اين روند تقريباً در تمامي دوره‌ها تكرار شده است.

 

 نوع دانشگاه‌ها:

     در دوره چهاردهم 78 درصد شركت كنندگان از دانشگاه هاي دولتي و 22 درصد از دانشگاه آزاد اسلامي بوده‌اند. اما هم ‌اكنون 80  درصد شركت كنندگان از دانشگاه هاي دولتي و20 درصد از دانشگاه‌ آزاد اسلامي هستند.   

پانزده دوره پايان نامه سال دانشجويي به روايت آمار

 

دوره

سال

تعداد پايان نامه ها

تعداد آثار برگزيده

دکترا

ارشد

اول

1374

128

3

13

دوم

1375

186

7

17

سوم

1376

122

4

11

چهارم

1377

154

5

7

پنجم

1378

422

18

31

ششم

1380

324

6

26

هفتم

1381

351

10

21

هشتم

1383

515

9

30

نهم

1384

982

14

9

دهم

1385

750

12

8

يازدهم

1386

681

7

14

دوازدهم

1387

725

6

13

سيزدهم

1388

985

7

16

چهاردهم

1389

472

2

16

پانزدهم

1391

532

6

11

جمع

7329

116

243

 

آمار آثار پانزدهمين دوره جشنواره پايان نامه سال دانشجويي (1391)

رديف

نام گروه

تعداد پايان نامه

 

مقطع

جنسيت

تعداد

 

درصد

 

كارشناسي

 

ارشد

 

دکترا

 

مرد

 

زن

 

1

علوم انساني - اجتماعي

 

241

3/45

-

219

22

128

152

2

پزشکي دامپزشکي

 

18

3/3

-

7

11

12

6

3

کشاورزيمنابع طبيعي

 

37

95/6

-

30

7

22

15

4

فني مهندسي

 

75

9/14

-

67

8

53

22

5

علوم پايه

 

42

89/7

-

36

6

15

27

6

هنر معماري

 

17

1/3

-

16

1

9

8

7

علوم ديني

 

39

3/7

-

34

5

24

15

8

بخش جنبي

 

31

8/5

16

13

2

18

13

9

بخش ويژه

 

32

1/6

-

30

2

18

14

 

تعداد کل

 

532

100

16

452

64

275

257

 اسامي استادان راهنماي برگزيده

پانزدهمين دوره جشنواره پايان نامه سال دانشجويي

  هيأت داوران مفتخر است كه در پانزدهمين دوره جشنواره پايان‌نامه سال دانشجويي به پاس قدرداني از زحمات استادان راهنما، با معيارهايي همچون:‌ فراواني آثار برگزيده و راهنمايي پايان‌نامه‌هاي عديده «استادان راهنماي برگزيده » را انتخاب کند. لذا اين هيأت با تقدير و تشكر از تلاش‌هاي بي شائبه اين قشر فرهيخته، استادان راهنماي برگزيده را به شرح ذيل معرفي مي نمايد. 

ردیف

عنوان بخش

نام و نام خانوادگی استاد راهنمای برگزیده

 

1

اصلی-گروه فنی مهندسی

دانشمند فرهیخته و شهید سرافراز وطن  زنده یاد دكتر مجيد شهرياري

2

جنبی

دكتر تورج محمدي