» جشنواره پایان نامه سال دانشجویی - اسامي پايان نامه ها
امروز شنبه 26 خرداد 1403
جستجو در: دوره: موضوع: وضعيت:
جستجو بر حسب: کلمه مورد جستجو :            
سبک شناسی نثر احمد مطر بر اساس کتاب « الأسلوب احمد الشایب »  
نگارنده: زهرا نصری
موضوع: علوم انسانی - زبان و ادبیات عرب
دانشگاه: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
استاد راهنما: دکتر یدلله رفیعی
سال دفاع: 95
سبک شناسی آثار نثری ایلیا ابو ماضی (بر اساس کتاب الأسلوب احمد الشایب)  
نگارنده: مریم آرمان
موضوع: علوم انسانی - زبان و ادبیات عرب
دانشگاه: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
استاد راهنما: دکتر معصومه نعمتی قزوینی
سال دفاع: 95
تبیین مؤلفه های تربیت اقتصادی در آموزش و پرورش بر اساس آموزه های اسلامی  
نگارنده: فاطمه صنعتی
موضوع: بخش ویژه علوم انسانی اسلامی - مدیریت اسلامی
دانشگاه: امام صادق (ع) پردیس خواهران
استاد راهنما: دکتر زهره موسی زاده
سال دفاع: 1395
اخلاق زیستی در نظام حقوق خانواده ایران  
نگارنده: زهرا شمسایی زفرقندی
موضوع: علوم انسانی - حقوق
دانشگاه: امام صادق (علیه السلام) پردیس خواهران
استاد راهنما: دکتر صدیقه مهدوی کنی
سال دفاع: ۱۳۹۵
چگونگی حجاب در عصر نزول قرآن تحلیل و نقد دیدگاه ها  
نگارنده: محمدرضا شاه سنائی
موضوع: علوم انسانی - دین
دانشگاه: قرآن و حدیث قم
استاد راهنما: حجت الاسلام سیدمحمدکاظم طباطبایی
سال دفاع: اسفند 95
ارزیابی فرآیند خشک کردن ذرت در یک خشک کن بسترسیال-فراصوت  
نگارنده: بهاره عبدلی
موضوع: کشاورزی - کشاورزی
دانشگاه: شیراز
استاد راهنما: دکتر داریوش زارع
سال دفاع: 1394-95
حق شادی و تفریح خانواده در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی  
نگارنده: مریم شریعتی
موضوع: علوم انسانی - حقوق
دانشگاه: امام صادق(ع)
استاد راهنما: دکتر محیا صفاری نیا
سال دفاع: 1395
سیاستگذاری تقنینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده  
نگارنده: آزاده قاسمی برزگر
موضوع: علوم انسانی - حقوق
دانشگاه: امام صادق (ع) - پردیس خواهران
استاد راهنما: سرکار خانم دکتر عاطفه عباسی کلیمانی
سال دفاع: 1396
اصل تحکیم خانواده و ظرفیت سنجی علم حقوق در تحقق آن  
نگارنده: فاطمه محمدقلی ها
موضوع: علوم انسانی - حقوق
دانشگاه: امام صادق (ع)
استاد راهنما: خانم دکتر صدیقه مهدوی کنی
سال دفاع: 1395
شناسایی مهارت هاي اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی مبتنی بر آموزه هاي اسلامی  
نگارنده: سیده منصوره میربابا
موضوع: بخش ویژه علوم انسانی اسلامی - مدیریت اسلامی
دانشگاه: امام صادق(ع) پردیس خواهران
استاد راهنما: خانم دکتر زهره موسی زاده
سال دفاع: 1395
بررسی حق قسم در نظام حقوقی ایران  
نگارنده: صدیقه محمدحسنی
موضوع: علوم انسانی - حقوق
دانشگاه: امام صادق علیه السلام پردیس خواهران
استاد راهنما: سرکار خانم دکتر کبری پورعبدالله
سال دفاع: 1395
تبیین برنامه درسی مدرسه شاد بر اساس آموزه¬های اسلامی  
نگارنده: سکینه خوش صفت
موضوع: بخش ویژه علوم انسانی اسلامی - مدیریت اسلامی
دانشگاه: امام صادق (علیه السلام)-پردیس خواهران
استاد راهنما: مرضیه دهقانی؛ نیکو دیالمه
سال دفاع: 1395
فرآیند مدیریت تحوّل در سازمان‏های آموزشی بر اساس دیدگاه اسلام  
نگارنده: زهرا سادات شاه احمدقاسمی
موضوع: بخش ویژه علوم انسانی اسلامی - مدیریت اسلامی
دانشگاه: امام صادق(ع)
استاد راهنما: خانم دکتر اکرم گودرزی
سال دفاع: شهریور96
سیاست پژوهی وجاهت منطقی دوره دکتری پژوهش محور  
نگارنده: مریم برادران حقیر
موضوع: علوم انسانی - روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه: مازندران
استاد راهنما: ابراهیم صالحی عمران
سال دفاع: 1395
قواعد فقهی مستخرج از سیره سیاست خارجی پیامبر اعظم(ص)  
نگارنده: محمدصادق محسن زاده
موضوع: علوم انسانی - علوم سیاسی
دانشگاه: ادیان و مذاهب
استاد راهنما: سید حمید جزایری
سال دفاع: 1396
تشیع در مصر؛ «برآورد استراتژیک تشیع در مصر و امتداد اجتماعی آن»  
نگارنده: عبدالمجید حکیم الهی
موضوع: علوم انسانی - علوم سیاسی
دانشگاه: ادیان و مذاهب
استاد راهنما: دکتر نواب
سال دفاع: 1395
طراحي و روان سنجي پرسشنامه سلامت معنوي  
نگارنده: آزيتا جابري
موضوع: پزشکی - پزشکی
دانشگاه: علوم پزشكي شيراز
استاد راهنما: دكتر مرضيه مومن نسب
سال دفاع: 1396
اصول روابط بین الملل نظام اسلامی از دیدگاه مذاهب فقهی  
نگارنده: احمد نژاد جرفی
موضوع: علوم انسانی - علوم سیاسی
دانشگاه: ادیان و مذاهب
استاد راهنما: محمدرسول آهنگران
سال دفاع: 1396
مکان و زمان از نظر سیف الدین آمِدی، مقدمه، تصحیح و شرح بخش مکان و زمان كتاب النور الباهر في الحکم الزواهر  
نگارنده: منصوره شکیبا طرقی
موضوع: علوم انسانی - فلسفه
دانشگاه: دانشگاه تهران
استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد جواد اسماعیلی
سال دفاع: شهریور 1396
1 از 38