» تماس با ما
امروز شنبه 26 خرداد 1403

نام واحد

مسئول مربوطه

تلفن

داخلی
021-66952948

رئیس سازمان انتشارات

آقای تقوی

021-66487159

119

مسئول دفتر حوزه ریاست

خانم حسین زاده

021-66487159

118

معاون پژوهش و برنامه ریزی

آقای علی اکبرزاده

021-66952948

198

دبیرخانه دائمی کتاب و پایان‌نامه سال دانشجویی

آقای درلیک

021-66952727

199

مدیر اطلاع رسانی

خانم مبینی

021-66971184

207

معاون پشتیبانی

آقای شریفی

021-66491338

206

تولید و چاپ

خانم امامی

021-66952726

212- 198

امور مالی و اداری

آقای مومنی

021-66950505

200-202

فروشگاه کتاب

آقای دیداری

021-66965017

-

واحد توزیع

آقای خادم

021-66958381

-