» بانک کتاب
امروز شنبه 25 فروردین 1403
جستجو در: موضوع: زیر موضوع: نام ناشر: جستجو بر حسب:
عنوان:      
مکان و مکان سازی در قلمرو عمومی خوب شهر  
نویسنده: دکتر محمد نقی زاده
قیمت: 290000 ریال
نوبت چاپ: اول
خودتوسعه ای رهبران سازمانی  
نویسنده: خدایار ابیلی فاطمه نارنجی – کبری خباره – ابراهیم مزاری
قیمت: 100000 ریال
نوبت چاپ: اول
نماهای پایدار؛ روش های طراحی پوسته ساختمان ها با عملکرد پیشرفته  
نویسنده: آجلا آکسامیجا
قیمت: 330000 ریال
نوبت چاپ: اول
استراتژی تجارت جهانی  
نویسنده: زهرا سادات منتظری
قیمت: 300000 ریال
نوبت چاپ: اول
آشنایی با فلسفه دین  
نویسنده: چادمیستر
قیمت: 240000 ریال
نوبت چاپ:
زیست بوم کارآفرینی موسسه فناوری ماساچوست  
نویسنده: مهدی عباسی- احسان کردی تمندانی
قیمت: 110000 ریال
نوبت چاپ:
درک زبان از دیدگاه فرضیه برجستگی تدریجی  
نویسنده: لیلا عرفانیان قونسولی – شهلا شریفی
قیمت: 17000 ریال
نوبت چاپ: اول
رهبری آموزشی و سواد اخلاقی  
نویسنده: پاتریک ام. جنلینک
قیمت: 455000 ریال
نوبت چاپ: اول
گاهشماری و تبدیل تاریخ  
نویسنده: سینا فروزش – سینا فرح آبادی
قیمت: 100000 ریال
نوبت چاپ: اول
درآمدی بر انواع هوش درسازمان  
نویسنده: امین نیک پور –راحله چمنی – حسین صداقت
قیمت: 305000 ریال
نوبت چاپ: اول
حقوق معماری   
نویسنده: هانیه اخوت
قیمت: 290000 ریال
نوبت چاپ: دوم
صوت در شبکه LTE  
نویسنده: رویا غفرانی
قیمت: 400000 ریال
نوبت چاپ: اول
شیوه نامه تعیین استاندارد در کیفیت آب ، سلامت آبزیان و بوم سازگان  
نویسنده: عباس اسماعیلی ساری
قیمت: 300000 ریال
نوبت چاپ: اول
بلوچستان در دوره پهلوي اول با تكيه بر اسناد تخته قاپو (اسكان) عشاير بلوچ  
نویسنده: دكتر عباس سرافزاري دكتر سيد محسن صادقي
قیمت: 320000 ریال
نوبت چاپ: اول
نظریه ماناک  
نویسنده: پردیس بهمنی
قیمت: 195000 ریال
نوبت چاپ: اول
بیش فعالی و نقص توجه در بزرگسالان و رهنمودهای بالینی  
نویسنده: راسل آ.بارکلی – کوین ر.مورفی .مارلین فیشر
قیمت: 385000 ریال
نوبت چاپ: اول
مقدمه ای برساخت تراشه های میکروشاره بالیزر  
نویسنده: هدیه پازکیان
قیمت: 160000 ریال
نوبت چاپ: اول
ژنومیکس تغذیه  
نویسنده: اکبر نیکخواه
قیمت: 110000 ریال
نوبت چاپ:
ژنومیکس تغذیه  
نویسنده: اکبر نیکخواه
قیمت: 110000 ریال
نوبت چاپ:
روش ها و فناوری های اندازه گیری رطوبت خاک و ذخایر آب زیرزمینی  
نویسنده: حسین علی بهرامی- الهام فروتن
قیمت: 150000 ریال
نوبت چاپ: اول
1 از 42