آدرس واحد: اروميه خ شهيد دكتر بهشتي كدپستي 57135 ص پ 165
تلفن واحد: 04433444070
آدرس فروشگاه: اروميه، خ خيام جنوبي،طبقه زیر زمین پاساژ ارک، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد ارومیه
شماره فروشگاه: 04433444070