آدرس واحد: دروازه شيراز ، خیابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، جنب دانشگده بهداشت ص پ 175ـ81745
تلفن واحد: 03137932364
آدرس فروشگاه: اصفهان - دانشگاه اصفهان، فروشگاه کتاب جهاد دانشگاهی
شماره فروشگاه: 03136680062